You are currently viewing  Organizărea unei dezbateri publice pe tema „Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experților tehnici în construcții”

 Organizărea unei dezbateri publice pe tema „Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experților tehnici în construcții”

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, MLPDA anunță organizărea unei dezbateri publice pe marginea proiectului de ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației pentru aprobarea „Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experților tehnici în construcții” în data de 21.10.2020, în intervalul orar 09:00 – 11:00. Având în vedere contextul social actual, dezbaterea va fi organizată în regim de teleconferință, link-ul urmând a fi comunicat participanților după ce vor fi finalizate înscrierile.

Proiectul de act normativ și referatul de aprobare pot fi consultate la adresa de internet: https://mlpda.ro/pages/proiectordinproceduraatestari.

Înscrierile și recomandările se vor transmite la adresele de corespondență electronică birou.atestări@mdrap.ro sau andreea.uncrop@mdrap.ro până luni, 19 octombrie 2020. Pentru neclarități pot fi apelați reprezentanții compartimentului de spacialitate cu atribuții în organizarea și funcționarea sistemului de atstări tehnico-profesionale, la numărul de telefon: 0372.114.589.

Participanții sunt rugați, ca în textul solicitării de înscriere să precizeze adresa de corespondență electronică de pe care vor accesa platforma electronică pusă la dispoziție de MLPDA pentru organizarea dezbaterii publice.

Modalitatea de luare a cuvântului, timpul alocat luării cuvântului și orice alte detalii de desfășurare a dezbaterii publice prin care se asigură dreptul la libera exprimare al oricărui cetățean interesat vor fi publicate după ce se finalizează procedura de înscriere, în funcție de numărul participanților.

https://mlpda.ro/pages/anunturi

 

Cu stimă,
Andreea Uncrop
Șef Birou
www.mdrap.ro
Direcția Dezvoltare Regională și Infrastructură
Direcția Tehnică
Biroul Atestări, Autorizări, Programe Formare Continuă
Bulevardul Libertatii, Numărul 16, Latura Nord, Sectorul 5, cod 050706, Municipiul Bucuresti
Tel. +40-372.114. 589
andreea.uncrop@mdrap.ro

Lasă un răspuns