You are currently viewing întâlnire online între Universitatea Tehnică de Construcții București și asociațiile profesionale

întâlnire online între Universitatea Tehnică de Construcții București și asociațiile profesionale

Bună ziua,

Vă scriu acest mesaj în legătură cu o întâlnire online între Universitatea Tehnică de Construcții București și asociațiile profesionale care privește două subiecte de interes.
Mesajul se adresează tuturor asociațiilor profesionale interesate de subiectele pe care o să le prezint mai jos, dar în acest e-mail am inclus următoarele asociații profesionale:

Federația Patronatelor Societăților din Construcții
Asociația Inginerilor Constructori din Romania
Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri
Societatea Română de Geotehnică și Fundații
Asociația Română a Constructorilor de Autostrăzi
Asociația Profesională de Drumuri și Poduri din Romania
Asociația Inginerilor de Instalații din Romania
Asociația Parteneriat pentru Proiecte și Fonduri Europene

Primul subiect pe care vreau să îl discutăm în cadrul întâlnirii este proiectul UTCB finanțat, de tip POCU pe Axa prioritară 6: Educație și competențe, având ca Obiectivul Specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Proiectul se numește Urmărirea Traiectoriei Carierei Beton având numărul de contract POCU/626/6/13/133289. La acest subiect avem nevoie de popularizarea mesajului privind proiectul în cadrul companiilor care formează asociațiile profesionale din care faceți parte.

Al doilea subiect pe care vi-l aduc în vedere este efortul făcut de Societatea Antreprenorială Studențească – UTCB de a promova în rândul studenților cultura antreprenorială și încercarea de lansare de start-up-uri în domeniul nostru.

Propriu zis întâlnirea se ca desfășura în felul următor:
Prezentare proiect POCU – 3 – 5 minute
Prezentare SAS-UTCB – 3-5 minute
Discuții pe baza celor două subiecte propuse

Pentru a putea stabili o întâlnire în care să participe cât mai mulți reprezentați ai asociațiilor vă trimit acest Doodle cu 3 variante de zile și mai multe de ore pentru săptămâna viitoare (28, 29 sau 30 octombrie): https://doodle.com/poll/cmt422csfg32wzmf

Vă mulțumesc,
Așteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră.

Lasă un răspuns