You are currently viewing Înfrastructură rutieră sustenabilă. Lucrările științifice din această tema prezentate la congresul de Drumuri de la Iași (2018)

Înfrastructură rutieră sustenabilă. Lucrările științifice din această tema prezentate la congresul de Drumuri de la Iași (2018)

Specialiști din țară și străinătate au prezentat o serie de lucrări științifice din domeniul rutier dintre care amintim:

Tema 1: Infrastructura rutieră sustenabilă
Raportor temă – prof. dr. ing. Gheorghe LUCACI

 

1.1 Structuri rutiere

1.1.1 Structuri rigide subțiri (TCP – Thin Concrete Pave-ment): concept, dimensionare și experiența pe teren
ing. Juan Pablo Covarrubias (TC Pavements)

1.1.2 Rolul stratului de formă pentru proiectarea unor com-plexe rutiere durabile

ș.l.dr.ing. Paul Marc, drd.ing. Anda Ligia Belc, drd.ing. Andrei Forton, drd.ing. Alin Buzuriu (Univ. Politehnica Timișoara)

1.2 Poduri rutiere

1.2.1 Viabilitatea podurilor cu grinzi din beton precompri-mat, având în vedere acțiunile prevăzute în Eurocode ș.l.dr.ing. Corina Chiotan (Univ. Tehnică de Construcții București)

1.2.2 Calibrarea și rafinarea metodologiei de evaluare a stării tehnice a podurilor
dr.ing. Cristina Romanescu, ing. George Istrate, ing. Ana-Ma-ria Beșliu (CESTRIN)

1.2.3 Încercări nedistructive la fundații indirecte poduri rutiere și CF. Aspecte de neconformitate și recomandări
ing. Ștefan Vicoleanu (PFA Iași)

1.2.4 Particularități privind metodologia aplicată inspe­ cțiilor podurilor necesare sustenabilității infrastructurii rutiere
drd.ing. Maria Scutaru, conf.dr.ing. Cristian Comisu, prof. dr.ing. Nicolae Țăranu, ș.l.dr.ing. Gheorghiță Boacă (Univ. Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași)

1.2.5 Răspunsul structural la acțiunea dinamică a unui pod cu structură mixtă oțel-beton
drd.ing. Maria Scutaru, prof.dr.ing. Cristian Comisu, prof. dr.ing. Nicolae Țăranu, ș.l.dr.ing. Gheorghiță Boacă (Univ. Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași)

1.2.6 Analiza unor tipuri structurale de poduri compuse oțel-beton
drd.ing. Bogdan Daniel Moldovan, prof.dr.ing. Mihai Iliescu, conf.dr.ing. Ștefan Guțiu (Univ. Tehnică Cluj-Napoca)

1.2.7 Contrasăgeata suprastructurii podurilor
dr.ing. Victor Popa (CNCisC)

1.2.8 Pod compozit oțel-beton peste râul Jiu în proiectul Varianta de ocolire Târgu Jiu
ing. Rosario Russo, ing. Lorenzo Sabini, ing. Giovanni Voiro (Italrom Inginerie Internazionala, Italia)

1.2.9 Concepția structurilor de poduri între eroare, necunoaștere și legislație
conf.dr.ing. Adrian Bota (Univ. Politehnica Timișoara)

1.2.10 Urmărirea în exploatare a podului peste Mureș de pe Autostrada A1, km 540+434
ing. Carmen Gheorghiță, ing. Petre Zglimbea (D.R.D.P. Timișoara)

1.2.11 Modernizarea pasajului inferior Jiul în municipiul Timișoara
prof.dr.ing. Cristian-Claudiu Comisu, ș.l.dr.ing. Gheorghiță Boacă, drd.ing. Maria Scutaru (Univ. Tehnică „Gheorghe Asa-chi” Iași)

1.2.12 Modernizarea pasajului inferior Popa Șapca în mu-nicipiul Timișoara
prof.dr.ing. Cristian-Claudiu Comisu, ș.l.dr.ing. Gheorghiță Boacă, drd.ing. Maria Scutaru (Univ. Tehnică „Gheorghe Asa-chi” Iași)

1.2.13 Reabilitarea podului Tudor Vladimirescu în munici-piul Iași
prof.dr.ing. Cristian-Claudiu Comisu, ș.l.dr.ing. Gheorghiță Boacă, drd.ing. Maria Scutaru (Univ. Tehnică „Gheorghe Asa-chi” Iași)

1.2.14 Dezvoltarea de sisteme moderne pentru poduri compuse în România
ing. Elena Meteș (SSF-RO Timișoara), ing. Dragoș Alupoaie (C.N.A.I.R.), Guido Retter (Retter Project Managemenet), ing. Sergiu Enache, ing. Edward Petzek (SSF-RO Timișoara)

1.3 Terasamente și lucrări de consolidări

1.3.1 Tehnici și tehnologii de îmbunătățire a terenurilor slabe de fundare
ș.l.dr.ing. Oana Colț, prof.dr.ing. Irina Lungu (Univ. Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași), ing. Ovidiu Laicu (D.R.D.P. Iași), prof.dhc.dr.ing. Anghel Stanciu (Univ. Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași)

1.3.2 De la marele zid chinezesc la plasele de sârmă prof.dhc.dr.ing. Anghel Stanciu, prof.dr.ing. Irina Lungu (Univ. Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași), ing. Ovidiu Laicu (D.R.D.P. Iași), ș.l.dr.ing. Mircea Aniculăesi (Univ. Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași)

1.3.3 Modelarea numerică a sistemului rambleu-teren ran-forsat prin coloane de pământ stabilizat
ing. Claudiu Popa (Univ. Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași), ing. Andreea Bitir (Proexrom SRL Iași), ing. Vasile Mușat (Univ. Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași)

1.4 Întreținerea și exploatarea infrastructurii rutiere

1.4.1 Eficientizarea activității de întreținere prin utilizarea unei baze de date GIS privind starea tehnică a drumurilor
drd.ing. Mihail Gabriel Toma, dr.ing. Flavius Pavăl (C.N.A.I.R.), prof.dr.ing. Mihai Dicu, conf.dr.ing. Valentin Anton (Univ. Teh-nică de Construcții București)

1.4.2 Analiza stării tehnice a rețelei stradale cu ajutorul software-ului E.S.T.S.
prof.dr.ing. Mihai Dicu (Univ. Tehnică de Construcții București), dr.ing. Flavius Pavăl (C.N.A.I.R.)

1.4.3 Mixturi asfaltice cu zgură de furnal și pudretă de cauciuc drd.ing. Roxana Ungureanu, ing. Georgeta Grîsîc (CESTRIN), prof.dr.ing. Carmen Răcănel, prof.dr.ing. Mihai Dicu (Univ. Tehnică de Construcții București)

1.4.4 Eficientizarea întreținerii drumurilor publice locale ing. Andrei Ababii (CT Construcții hidrotehnice, rutiere și spe-ciale), ing. Andrei Cuculescu (Adm. de Stat a Drumurilor din Rep. Moldova)

1.4.5 Aprecieri privind influența caracteristicilor agregate-lor asupra performanțelor mixturilor asfaltice drd.ing.geolog Nicoleta Ene, prof.dr.ing. Carmen Răcănel (Univ. Tehnică de Construcții București)

1.4.6 Analiza variabilității indicelui de stare tehnică a îm-brăcămintei rutiere, conform standardului ASTM D6433 ing. Dragoș Andrei (California State Polytechnic University, U.S.A.), ing. Mehrnoosh Arabestani (L.A. Department of Public Works, U.S.A.)

1.4.7 Algoritm european pentru determinarea stării tehnice a drumurilor moderne
dr.ing. Camelia Căpitanu (C.N.A.I.R.), ing. Crina Damian (Consitrans S.R.L.București)

1.4.8 Tunelurile rutiere – O soluție eficientă pentru traseele

de drumuri sau autostrăzi ori un moft?

prof.dhc.dr.ing. Anghel Stanciu, prof.dr.ing. Irina Lungu (Univ.

Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași), ing. Ovidiu Laicu (D.R.D.P.

Iași), ș.l.dr.ing. Mircea Aniculăesi, ș.l.dr.ing. Oana Colț (Univ.

Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași)

1.4.9 Aplicația software Civil Site Design și proiectarea drumurilor
dr.ing. Peter Bloomfield (Civil Survey Solutions Australia), ing. Florin Balcu, ing. Nicoleta Poenaru (Australian Design Com-pany România)

1.4.10 Durabilitatea Styrelf: teste pe teren și metode de laborator
ing. Jean-Pierre Mesnil (Total Marketing Services Franța)

1.4.11 Utilizarea mixturilor asfaltice performante în struc-turi rutiere pe drumuri cu trafic greu
drd.ing. Ana-Maria Cristache, prof.dr.ing. Carmen Răcănel, conf.

dr.ing. Adrian Burlacu (Univ. Tehnică de Construcții București)

1.4.12 Principalii factori care pot constitui cauze ale degra-dărilor sub forma petelor de culoare deschisă-ruginie de pe carosabil
prof.dr.ing. Mihai Iliescu, ș.l.dr.ing. Nicolae Ciont, ș.l.dr.ing.
Remus Ciocan (Univ. Tehnică Cluj-Napoca)

1.4.13 Tehnologie pentru remedierea și reciclarea îm­ brăcăminților­ asfaltice utilizând surse de căldură în infraroșu
drd.ing. Marcel Mureșan (Calorset S.R.L. Carei, jud. Satu Mare)

1.4.14 Premieră națională – sistemul ITS cu primul post de radio al administratorilor de autostrăzi și drumuri naționale ing. Răzvan Căpăstraru, ing. Cristian Stemler-Rausch, teh. Sebastian Horvath (D.R.D.P. Timișoara)

1.4.15 Studiu privind concepția și dimensionarea structu-rilor rutiere aeroportuare
ing. Ionela Scânteianu (Bitunova România), ing. Diana-Nico-leta Dima (Univ. Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași)

1.4.16 Îmbunătățirea caracteristicilor agregatelor reciclate utilizând echipament de procesare a mineralelor de tip „JIG cu apă” și aplicații la fabricarea betonului de ciment
Marian Peticilă (C.N.A.I.R.), Bogdan Cazacliu (IFSTTAR Nan-tes, Franța), Carlos H. Sampaio, Rejane Tubino, Michel Cunha, Ariane Salvador Kuerten (UFRGS Rio Grande do Sul, Brazilia)

1.4.17 Tehnologii posibile pentru conceperea și realizarea unor mixturi asfaltice „călduțe”
conf.dr.ing. Ciprian Costescu, drd.ing. Anda Ligia Belc (Univ. Politehnica Timișoara)

1.4.18 Propuneri pentru corelarea și eficientizarea legătu-rilor dintre lucrări existente și lucrări nou executate, în funcție de programul de lucrări
drd.ing. Vasile Daniel Roșca, prof.dr.ing. Mihai Iliescu (Univ. Tehnică Cluj-Napoca)

1.4.19 Reciclare la rece „in situ” a îmbrăcăminților
dr.ing. Mirela Tănăsescu (AQ Testing BT S.R.L.), ing. Anca
Gheorghe (Holcim S.A.), drd.ing. Adriana Tănăsescu (AQ Tes-ting BT S.R.L.)

1.4.20 Evaluarea stării tehnice a drumurilor pe baza indi-catorilor de performanță
drd.ing. Andrei Forton, ș.l.dr.ing. Paul Marc, prof.dr.ing. Ghe-orghe Lucaci, drd.ing. Alin Buzuriu, drd.ing. Anda Ligia Belc (Univ. Politehnica Timișoara)

1.4.21 Îmbrăcăminți asfaltice colorate
ș.l.dr.ing. Paul Marc, prof.dr.ing. Gheorghe Lucaci, prof. dr.ing. Florin Belc, drd.ing. Andrei Forton (Univ. Politehnica Timișoara), ing. Denisa Jidoi (OPR Asfalt S.R.L.)

1.4.22 Modelarea structurilor rutiere luând în considerare proprietățile termofizice ale straturilor din beton asfaltic ș.l.dr.ing. Paul Marc, prof.dr.ing. Gheorghe Lucaci, drd.ing. Andrei Forton, drd.ing. Alin Buzuriu, drd.ing. Anda Ligia Belc (Univ. Politehnica Timișoara)

1.4.23 Tehnologii noi în proiectarea îmbrăcăminților ruti-ere – creșterea duratei de viață
dr.ing. Loretta Venturini, ing. Ciprian Tarța (Iterchimica), prof. dr.ing. Mihai Iliescu (Univ. Tehnică Cluj-Napoca), ing. Mariana Pop (D.R.D.P. Cluj)

1.4.24 Evaluarea stării tehnice a unui tronson de drum RO-LTPP în timp
drd.ing. Didi Hoha, prof.dr.ing. Vasile Boboc, ș.l.dr.ing. Andrei Boboc (Univ. Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași)
1.4.25 Căi de a obține structuri rutiere de calitate prof.dr.ing. Bernhard Hofko (TU Wien, Institute of Transpor-tation)

În articolele următoare vă vom prezenta și următoarele teme:

  • Mobilitate, trafic și siguranță rutieră – Raportor temă – conf. dr. ing. Valentin ANTON;
  • Mediu și schimbări climatice – Raportor temă – conf. dr. ing. Gavril HODA.

precum și conținutul acestor teme pentru cei care, din diverse motive nu ați putut fi prezenți la congresul de drumuri.

 

Lasă un răspuns