In atenția membrilor APDP MOLDOVA – Nicolae Tautu – IAȘI

In urma Adunării Generale APDP MOLDOVA -IAȘI desfășurata in data de 13.03.2020, venim cu următoarele precizări :

1. Data Adunarii Generale APDP MILDOVA la fel ca si la celelalte APDP-uri din țară, a fost aprobată in cadrul Sedintei de Birou Permanent – APDP ROMÂNIA desfășurată la București .
De asemeni tot in această ședință a fost stabilită ORDINEA DE ZI a tuturor Adunărilor Generale din țară!
2 Din partea APDP ROMÂNIA a fost delegat să participe dl ing Gheorghe ISPAS – Președinte APDP ROMÂNIA !
3. Data desfășurării Adunării Generale APDP MOLDOVA IASI, a fost adusă la cunoștința membrilor APDP MOLDOVA prin anunț pe site-ul asociației, in plus, membrii de la DRDP IASI au fost informați de dna ec Daniela Aramă – Secretar APDP MOLDOVA IASI, care a participat la Consiliul National APDP ROMÂNIA in calitate de membru și dl Popovici Nicolae -vicepresedinte care a fost anunțat personal de subsemnatul cât și de conducerea APDP ROMÂNIA , având sarcină in acest sens !
4. In data de 8.03.2020 Biroul Permanent APDP MOLDOVA IASI si Consiliul Filialei, a fost convocat pentru a analiza și valida documentele ce vor fi dezbătute in cadrul Adunării Generale din data de 13.03.2020 .
5. BIROUL PERMANENT APDP MOLDOVA IASI, a luat hotărârea publicării pe site-ul asociației a Ordinii de Zi , dna Aramă Daniela – Secretar și TOPERTER Cristian – Trezorier , urmând să transmită membrilor APDP MOLDOVA , documentele aprobate de Biroul Permanent, spre a fi analizate și apoi prezentate in plen și supuse dezbaterii Adunării Generale!
6. Dna dr ing Maria Scutaru a conceput invitația de participare la eveniment și a transmis-o pe emailul fiecărui membru cu confirmare de primire și participare.
In plus personal in calitate de Președinte APDP MOLDOVA am transmis invitatii la membrii marcanți ai filialei și la membrii colectivi!
7. Dl prof univ dr ing Cristian Comisu – Vicepresedinte APDP MOLDOVA IASI, a transmis personal in numele Biroului Filialei APDP , invitația de a participa la Adunarea Generală APDP MOLDOVA dlui Dir Reg Danuț Pilă.
8. Dl prof univ Cristian Comisu – vicepresedinte APDP MOLDOVA, a ținut legătura cu DSP IASI și conducerea Universității Tehnice Ghe Asachi Iasi, in vederea informării in timp util cu privire la permiterea desfășurării acestui eveniment in locația stabilită, existând posibilitatea in cazul restrictiilor să aplelam și la o altă variantă pe care o luasem in calcul, care să ne permită desfășurarea acestei Adunari Generale, având in vedere că urma sa participe și Președintele APDP ROMÂNIA dl Ghe ISPAS !
9. Personal am ținut legătura cu dl Gheorghe ISPAS – Președinte APDP ROMÂNIA , l-am informat in permanenta cu privire la programul stabilit, la procedurile de organizare, la ordinea de zi, la materialele ce vor fi prezentate!
10. In seara zilei de 12.03.2020 dl Președinte Gheorghe ISPAS, m-a informat ca nu mai poate ajunge din motive preventive impuse de
“ CORONAVIRUS” la Adunarea Generală APDP MOLDOVA, mi-a transmis un mesaj de susținere pentru membrii noștri ( care a fost prezentat in plen) și având in vedere ca sunt și vicepresedinte la nivel national, am fost rugat și împuternicit sa îl reprezint.
11. Deoarece, APDP MOLDOVA IASI, este un organism viu, activitățile filialei trebuind sa se desfășoare după un grafic stabilit și aprobat , indiferent dacă unii vor sau nu să dea curs invitaților, sau au fost implicți mai mult sau mai puțin, ADUNAREA GENERALĂ , s-a desfășurat in condiții statutare, au fost prezentate materialele,au fost dezbateri pe aceste materiale, au fost aprobati delegații pentru Adunarea Generală Națională și au fost făcute propuneri pentru premiile APDP ROMÂNIA!
12. Materialele adoptate au fost publicate pe site-ul asociației, nu au fost și nu sunt secrete, pot fi consultate, se pot face observații și propuneri pentru planul de activități pentru anul 2020 și evident pentru îmbunătățirea activității filialei!
In plus, membrii APDP MOLDOVA care nu au putut fi prezenți la Adunarea Generală , vor primi prin posta mapa cu documente care a fost pregătită pentru acest eveniment!
13. APDP MOLDOVA IASI, conform normelor de reprezentare, are aprobat un număr de 13 delegați pentru Adunarea General APDP ROMÂNIA!
Din respect pentru colegii de la DRDP IASI , (cel mai puternic membru APDP MOLDOVA), care nu au putut fi prezenți la acest eveniment, au fost rezervate un număr de 6 locuri cu drept de vot la ADUNAREA GENERALĂ APDP ROMÂNIA , pentru cei care doresc să participe la acest eveniment national (la o data ce va fi comunicată ulterior).
De asemeni, pot participa și alti membri, dar evident fără a avea drept de vot.
14. Vă așteptăm cu propuneri pe toți membrii APDP MOLDOVA IASI privind -PREMIILE APDP ROMÂNIA – ce vor fi acordate la Adunarea Generală și de asemeni propuneri pentru programul de activități 2020 ca și propuneri in vederea îmbunătățirii activității filialei!
Detalii găsiți pe site-ul:
APDP MOLDOVA FIL NICOLAE TĂUTU IAȘI

PREȘEDINTE APDP
MOLDOVA
ing Ovidiu Mugurel Laicu

Lasă un răspuns