Asociația Profesională de Drumuri și Poduri din România Filiala Moldova „Neculai Tăutu” a fost înființată în anul 1990 și reunește în randurile sale membri care sunt legați, prin activitatea prezentă sau trecută, de domeniul infrastructurii rutiere, fie individual , fie colectiv în cadrul unei societăți.

Au devenit membri ai asociației noastre, specialiști în proiectarea, execuția și administrarea drumurilor publice din România.

În decursul anilor, APDP a devenit un coagulant al preocupărilor tehnice și un mijloc de mai bună interacțiune între membrii săi.

Manifestările tehnice, simpozioanele, conferințele și congresele organizate în cursul anilor, au arătat interesul participanților pentru dezvoltarea tehnicii rutiere și pentru aplicarea în România a celor mai recente descoperiri în domeniu.

Asociația are ca scop contribuirea la:

  • apărarea intereselor profesionale ale membrilor săi, indiferent de subordonare;
  • dezvoltarea cooperării și favorizarea progresului prin analiză și dezbaterea de ansamblu a problemelor care tratează drumul, transportul rutier, siguranța circulației și protecția mediului înconjurător;
  • promovarea unor forme moderne și unitare de organizare ale domeniului rutier;
  • informarea și perfecționarea profesională continuă a membrilor săi.

Despre membrii APDP ➔