Moga T Ioan

1951-2008

Născut în Iaşi pe 16 februarie 1951, la Iaşi, tânărul Moga a absolvit şcoala primară în Iaşi. Din dorinţa de a trăi cât mai repede pe propriile picioare s-a înscris la liceul industrial de construcţii din Iaşi fiind prima promoţie de tehnicieni a acestui liceu. În anul 1974 s-a angajat la Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Iaşi la Secţia Întreţinere Reparaţii Drumuri şi Siguranţa Circulaţiei Iaşi pe funcţia de topograf. În anul 1979, datorită seriozităţii în activitate, implicării în activităţile desfăşurate a fost promovat în funcţia de tehnician. În această perioadă s-a ocupat de activitatea de extracţie agregate de balastieră la balastiera Paşcani. La data de 1 octombrie 1996 a fost transferat la SDN Piatra Neamţ pe o funcţie de mare răspundere ,,Şef district Târgu Neamţ”, district cu o reţea de drumuri deosebită, cu zone de munte şi zone de deal, cu un trafic deosebit. În acest loc de muncă a activat până în ziua când o boală incurabilă i-a pus capăt vieţii. În toată această perioadă şi-a făcut datoria cu prisosinţă, punând de multe ori interesele de serviciu mai presus decât cele familiare. S-a stins din viaţă către sfârşitul verii 2009 lăsând în urma lui numai regrete şi imaginea unui om de toată isprava.

Dumitrache Florin Iaşi 2009