DAN LUCACHE

1954-2006

Născut în Iaşi pe 13 decembrie 1954, într-o familie de intelectuali tânărul Lucache a absolvit colegiul Costache Negruzzi în anul 1974 după care sub influenţa tatălui contabil Şef la DRDP Iaşi a dat admitere la Institutul Politehnic Iaşi, Fac. Construcţii, secţia Căi Ferate Drumuri Poduri. După absolvirea facultăţii şi licenţierea în meseria de inginer de drumuri şi poduri, dan şi-a început activitatea de inginer la Direcţia Judeţeană Drumuri şi Poduri Bacău unde a activate între anii 1980/1981. Din 1981 s-a angajat la DRDP Iaşi, secţia de întreţinere Iaşi fiind inginer de drumuri la compartimentul tehnic şi şef de sector pe districtele Paşcani şi Săbăoani. Din 1985 ca urmare a seriozităţii dovedită la secţie a fost transferat în centrală la DRDP la compartimentul de proiectare, unde şi-a adus o contribuţie importantă la întocmirea documentaţiilor de execuţie lucrări de reparaţii capitale şi lucrări de întreţinere periodică. În toată această perioadă Dan Lucache şi-a consolidate cunoştinţele tehnice, aplicând şi în documentaţiile de proiectare soluţii noi.

După o detaşare de doi ani 1994-1996 la o companie grecească de construcţii ETEP SA, perioadă în care a lucrat ca inginer tehnic la autostrada Ras Vedir din Libia, cunoştinţele teoretice s-au consolidate prin aplicarea acestora în execuţie. După încetarea detaşării Dan a revenit în cadrul Direcţiei Regionale Drumuri şi Poduri Iaşi, la serviciului tehnic, acolo unde şi-a dorit să lucreze din totdeauna. Aici şi-a adus o contribuţie importantă la introducerea progresului tehnic printr-o serie de lucrări de cercetare, la elaborarea băncii de date rutiere în noile condiţii impuse de informatizarea serviciilor, la evaluarea stării tehnice a drumurilor, elaborări de documentaţii tehnice, introducerea şi aplicarea noilor tehnici de monitorizare a traficului rutier. De asemenea în ultima perioadă a vieţii s-a implicat foarte mult în implementarea în cadrul DRDP Iaşi a programului de administrare rutieră PMS. Drept urmare a implicării sale totale în tot ce era noutate a felului său calm de abordare a problematicii avută în vedere, a caracterului său deosebit din punct de vedere al colaborării cu colegii din colectivul din care făcea parte în anul 1997 a fost promovat şef serviciu, la serviciului tehnic. În noua lui calitate de şef service tehnic, Dan s-a implicat mult mai serios în special în programele de administrare drumuri şi administrare poduri PMS şi BMS. S-a implicat foarte mult pentru crearea bazei de date necesară funcţionării acestor două programe. Împreună cu colectivul din subordine şi-a propus realizarea unei bănci de date rutiere moderne. Pe lângă sarcinile specifice de service şi-a valorificat experienţa şi la alte activităţi. Activitatea în cadrul CTE-ului, a comandamentului de acţiune pe timp de iarnă etc. Păcat că o boală incurabilă l-a răpus atunci când şi noi şi familia avea mai mult nevoie de el.

Dumitrache Florin   Iaşi 2009