Membri

Asociatia are membri individuali si membri colectiv. Pot deveni membri, persoane fizice si societati care au o calificare si/sau preocupari in domeniile mentionate in scopul si obiectivele Asociatiei. Conferinta Nationala poate alege, cu majoritate simpla de voturi, membri de onoare, din randurile personalitatilor din tara sau din strainatate.

Membri colectivi – actualizat 29.10.2014

Membri_persoane fizice:21.01.2015

Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi

 • sa participe direct sau prin delegati la lucrarile conferintelor;
 • sa se exprime si sa-si sustina liber parerile, in ocaziile prilejuite de activitatea Asociatiei;
 • sa faca parte din comitetele tehnice nationale ale Asociatiei;
 • sa ia parte din comitetele tehnice nationale ale Asociatiei;
 • sa ia parte la manifestarile organizate de Asociatie si sa participe la dezbateri;
 • sa colaboreze la publicatiile tipariute de Asociatie;
 • sa aleaga si sa fie alesi in Consiliul National sau in Consiliile Filialelor Teritoriale;
 • sa participe, ca reprezentanti ai Asociatiei la congrese si conferinte, in tara sau in strainatate;
 • sa participe la formele de pregatire si specializare profesionala organizate de Asociatie;
 • sa aiba acces la mijloacele din dotarea Asociatiei;
 • sa participe la concursul profesional ,,Anghel Saligny” si la acordarea altor premii instituite de Asociatie;