Propuneri CT 2016-2019

Filiala A.P.D.P. MOLDOVA

Doamnei Preşedinte DORINA TIRON

  Prin prezenta vă solicităm să faceţi propuneri pentru reprezentanţii comitetelor tehnice AIPCR, pentru ciclul 2016-2019. Ataşat găsiţi tabelul cu denumirea comitetelor, termeni de referinţă şi extras din Ghidul Albastru privind drepturile şi obligaţiile membrilor.

Propunerile vor fi însoțite obligatoriu de o scrisoare de intenție (de motivare) semnată de cel propus, un memoriu de activitate care să justifice propunerea și să dea garanția potențialului tehnic al celui propus în vederea unei participări efective la activitățile comitetului tehnic, dovada calității de angajat al unei universități, întreprinderi sau microîntreprinderi, dovada calității de membru individual al AIPCR.

Se solicită ca organizațiile care angajează membrii Comitetului Tehnic / Grupului operativ să fie membri ai AIPCR în calitate de membru colectiv (nu se aplică reprezentanților administrațiilor din țările care contribuie deja la plata cotizaţiei guvernamentale. În cazul  instituţiilor universitare şi în cazul microîntreprinderilor, se acceptă aderarea ca membru individual.)

Se va realiza o evaluare a participării după un an de funcționare.  Membrii și membrii corespondenţi care nu au participat activ la lucrări vor fi eliminaţi automat din Comitetul / Grupul operativ și Primii delegați vor fi informați cu privire la necesitatea de a face noi nominalizări.

Aşteptăm propunerile dvs. până la data de 28 decembrie 2015, pentru a le înainta Primului Delegat al României, dl dir. gen. Narcis Neaga.

 Cu consideraţie,

Preşedinte A.P.D.P.

Prof. dr. ing. Gheorghe LUCACI

1  BG7-TechnicalCommittees-February2013
 2

3

4

5

 Comitete tehnice

Mai2015-Termes de reference

May2015-TermsOfReference

Romania-TCmembers-Call for nominations-gr2