Despre noi

Structura organizatorică

Filiala Moldova are în subordine grupe de membri individuali şi membri colectivi.

Consiliul Filialei Moldova se alege pentru o durată de doi ani şi este alcătuit din 25 membri din care un preşedinte, trei vicepreşedinţi, un secretar şi 20 membrii.

Preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul formează biroul permanent.