ATESTARE

Informatii privind atestarea:

-dosarul va fi scanat in format PDF si va fi atasat un CD (care sa contina fiserul PDF).

-pentru ,,EXECUTIE” – P.T.E. la lucrarile reprezentative executate (lucrari de drumuri/poduri in functie de domeniul de atestare solicitat)

-pentru ,,PROIECTARE”-proiecte de drumuri/poduri impreuna cu caietele de sarcini.

Atat P.T.E. cate si PROIECTELE se returneaza

1. Regulament

2. Cerere atestare

3. Documentatie atestare

4.Taxe

5. Membrii Comisiei de Atestare